سوت‌زنی| از استخدام اجباری افراد فاقد صلاحیت تا تبلیغ مدلینگ دختران توسط یک نماینده مجلس

0 Comments

یکی از نمایندگان فعلی مجلس براساس اذعان مدیران اجرایی حوزه استحفاظیه وی، در قالب کاریابی افراد فاقد صلاحیت را به استخدام پتروشیمی و سایر نهادها درآورده و آن‌ها را مجبور به پرداخت هزینه پروژه‌های مختلف

سال تحول بزرگ در حمل و نقل عمومی پایتخت

0 Comments

در دوره جدید مدیریت شهری از شهریور ۱۴۰۰ تا پایان اسفند سال گذشته، ۹ایستگاه مترو افتتاح شده و با افتتاح ایستگاه علامه جعفری در خط۴ در ماه گذشته، این عدد به ۱۰ ایستگاه رسید.به این

پیوندها

پیوندها