پس لرزه شایعات در خوی ادامه دارد

0 Comments

چند روز پس از زلزله در خوی، شایعات زیادی پیرامون این شهر منتشر شده که می‌تواند از خود زمین لرزه خسارات بیشتری به بار بیاورد‌.

پیوندها

پیوندها