اشتغالزایی برای ۲۰۰ بانو توسط یک کارآفرین روستایی

0 Comments

کارآفرین است بدون هیج ادعایی، خودش را محدود به کارهای روزمره‌گی نکرده است، پشتکار، علاقه، خلاقیت، نوآوری همه‌‌ در چهره‌اش موج می‌زد، عاشق تولید است و موفقیتش را مدیون مادر و همسرش می‌داند و توانسته

پیوندها

پیوندها