ببینید | چگونه خدا دوست ما می شود؟

0 Comments

بهترین دوست انسان کسی است که در صحنه‌های سخت و آسایش انسان را رها نکند. تنها کسی که همیشه وفادار به انسان است، خداوند مهربان می‌باشد که به هیچ وجه انسان را رها نمی کنند

پیوندها

پیوندها

آخرین دیدگاه‌ها

دیدگاهی برای نمایش وجود ندارد.