مرکز پژوهش‌های مجلس: ارقام عملکرد تقسیم منابع حاصل از عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، انحراف دارد

0 Comments

گزارش مرکز پژوهش های مجلس در خصوص بررسی نحوه تخصیص عوارض و مالیات بر ارزش افزوده طی سال های 1398 تا 1400، نشان می دهد، ارقام عملکرد منابع از قاعده تقسیم نسبت سهم مالیات دولت، مالیات سلامت و عوارض، انحراف دارند.

مرکز پژوهش‌های مجلس: ارقام عملکرد تقسیم منابع حاصل از عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، انحراف دارد

به گزارش گروه سیاسی و دلم می گوید…،مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی نحوه تخصیص عوارض و مالیات بر ارزش افزوده طی سال های 1398 تا 1400» عنوان کرده است که اگرچه در قوانین دائمی و ردیف های مربوطه در قوانین بودجه سنواتی، نسبت سهم مالیات دولت، مالیات سلامت و عوارض از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب 3:1:5 تعیین شده است، اما ارقام عملکرد منابع انحراف از این قاعده تقسیم را (به ویژه در سال 1399) نشان می دهد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید عوارض (سهم شهرداری ها و دهیاری ها) موضوع بند «الف» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده که به صورت استانی توزیع می شود برای سال های 1398، 1399 و 1400 به ترتیب برابر با 20، 23 و 43 هزار میلیارد تومان بوده است که افزایش سهم شهرداری ها (به موجب قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400) دلیل بالا بودن این رقم در سال 1400 است. براساس این گزارش در سال های 1398 تا 1400، پرداخت سهم ورزش (موضوع ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه)، سهم تجهیز و نوسازی مدارس (موضوع تبصره «3» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387) و سهم کمک به شهرداری ها و دهیاری ها (موضوع تبصره «3» ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده) نسبت به تکالیف قانونی انحراف قابل توجهی داشته است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند که با توجه به تفاوت ترکیب جمعیت شهری و روستایی استان ها، تعیین نسبت های یکسان برای توزیع عوارض متمرکز در همه استان ها (موضوع بندهای «ب»تا «د» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده) که توسط وزارت کشور انجام شده، محل اشکال بوده و روش مناسبی نیست. پایان پیام/

برچسب‌ها:,

دیدگاهتان را بنویسید

پیوندها

دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید خرید بک لینک دانلود اهنگ جدید خرید فالوور لایک کامنت اینستاگرام خرید بک لینک دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید خرید فالوور لایک کامنت اینستاگرام خرید شال و روسری دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید نهال گردو خرید بک لینک دانلود اهنگ جدید خرید بک لینک دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید خرید بک لینک دانلود اهنگ جدید خرید شال و روسری خرید فالوور لایک کامنت اینستاگرام خرید یوسی پابجی موبایل خرید یوسی پابجی موبایل دانلود اهنگ جدید نهال گردو دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید خرید فالوور لایک کامنت اینستاگرام دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید نهال گردو خرید یوسی پابجی موبایل دانلود اهنگ جدید خرید شال و روسری خرید یوسی پابجی موبایل دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید خرید شال و روسری خرید یوسی پابجی موبایل دانلود اهنگ جدید دانلود اهنگ جدید خرید شال و روسری

پیوندها