لزوم عمل به قوانین عفاف و حجاب برای برخورد قاطع با هنجارشکنان

0 Comments

موضوع حجاب به عنوان قانون شرع و هنجاری اجتماعی در جامعه ما مدتی است به دستاویزی برای برخی افراد کوته‌بین و برانداز برای رسوخ به اعتقادات مردم تبدیل شده است، موضوعی که برخلاف داشتن قوانین بسیار اما ضمانت اجرای کافی ندارد.

لزوم عمل به قوانین عفاف و حجاب برای برخورد قاطع با هنجارشکنان

به گزارش و دلم می گوید… از شیراز، با استناد به احکام دینی درمی‌یابیم که محدوده پوشش، برای حفظ امنیت دختران و زنان در محیط‌های عمومی جامعه تعیین شده و چارچوب حجاب، بر اساس فطرت انسانی زن و مرد تعریف شده است. 

طی سال‌های اخیر، در قالب کمپین‌ چهارشنبه‌های سفید و آزادی‌های یواشکی، مخالفت‌هایی با بحث حجاب شکل گرفت که اهداف مشخصی را دنبال می‌کرد، اهدافی که از سوی کشورهای غربی تعیین می شد و توسط رسانه‌های آنور آبی به جامعه ما و برخی افراد کوته‌بین خورانده می‌شد تا توسط ویترین حجاب به اهداف پشت پرده منتج شود. 

اواخر تابستان سال گذشته براندازان شعار “زن زندگی آزادی” کشف حجاب را به شکل جدی‌تر و البته مخرب مطرح کردند، اما اینکه چرا کشف حجاب تا این حد مورد توجه براندازان قرار دارد، به بنیان خانواده ایرانی بازمی‌گردد، خانواده‌ای که اساس آن سلامت اخلاقی و فرهنگ دینی و بومی است.  گروه‌هایی که حجاب را هدف قرار داده‌اند، قطعا نه به دنبال آزادی زنان بلکه با هدف از بین بردن شالوده خانواده به عنوان کوچک‌ترین واحد جامعه هستند

برچسب‌ها:,

دیدگاهتان را بنویسید

پیوندها

پیوندها