فارس من|تأمین مهد کودک برای مادران دانشجو/ افزایش نرخ ازدواج و فرزندآوری در دانشجویان

0 Comments

برخی کاربران سامانه فارس من خواستارتأمین مهد کودک برای مادران دانشجو در دانشگاه شدند.

فارس من|تأمین مهد کودک برای مادران دانشجو/ افزایش  نرخ ازدواج و فرزندآوری در دانشجویان

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه و دلم می گوید…، برخی کاربران سامانه فارس‌من با ثبت پویشی در این سامانه خواستار تأمین مهد کودک برای مادران دانشجودر دانشگاه شدند. این کاربران در پویش آورده اند: « یکی از دغدغه‌های اصلی مادران دانشجو نگهداری از فرزند خود در زمان حضور درکلاس‌های درس است که در صورت وجود یک مهدکودک در محیط دانشگاه می‌توانند با خیال آسوده‌تری در کلاس‌های درس شرکت کنند و بدین سبب نرخ ازدواج و فرزندآوری هم افزایش می‌یابد و دیگر نگرانی هزینه‌های گرفتن پرستار و دوری از فرزند هم حل می‌شود، این یک مسأله جدی است لطفا حمایت و پیگیری کنید.» سردبیر این پویش سامانه فارس‌من درگفت‌و‌گو با خبرنگار گروه دانشگاه و دلم می گوید… گفت: اگر شرایطی را در محیط دانشگاه فراهم شودکه مهد کودک درخود دانشگاه‌ راه اندازی شود با پرستار و مربی هایی که موردصلاحیت هستند. مادران دانشجو و بانوانی که در دانشگاه  مشغول به کار هستند تابتوانند در محیط کار و سرکلاس با خیال آسوده و فارغ از دغدغه کودکان خود بتوانند در کلاس درس حضور یابند. وی افزود: این کارباعث می‌شود که دیگر مادران تحصیل کرده مرخصی تحصیلی نگیرند که از تحصیل جابمانند یا قید درس و تحصیلات را بزنند. این طرح مزیت های زیادی دارد از جمله، افزایش بازدهی در درس و همچنین آرامش مادران تامین می‌شود، یکی از نکات مهم دیگر اینکه مادران می‌توانند در زمان فراغت بین کلاسها به کودکان خود سربزنند وجویای حال فرزندان خود باشند. *با اجرای این طرح دیگر نیازمند پرستار برای کودکان نیست سردبیر این پویش گفت: دیگر نیازمند به  پرستار خصوصی نیست، این کار باعث کاهش افزایش هزینه ها ‌دانشجویی می‌شود، با این طرح نرخ ازدواج و فرزندآوری افزایش‌ می‌یابد.  پایان پیام/

برچسب‌ها:,

دیدگاهتان را بنویسید

پیوندها

خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر خرید گیر آپ گیم بوستر

پیوندها