نمایشگاه گروهی عکس “همکلاسی”

3

نمایشگاه گروهی عکس همکلاسی در حوزه هنری استان مازندران برپا می شود.

نمایشگاه گروهی عکس همکلاسی

زمان 15 لغایت 25 اسفند 1392 . مکان. مازندران . ساری . میدان امام . بلوار دانشگاه . حوزه هنری استان مازندران.

با حضور:
آقایان و خانم ها: مهدی معصومی گرجی. سینا دلشادی. حسین بهرامی ولشکلایی.حسین خادمی. معصومه زلیکانی. نرجس خاتون اندرواژ. زهرا عابدی. خاطره محمدی. سید ولی شجاعی لنگری. مونا سعادت نیا. مژگان زحمتکشان. زهرا محمدی. ابراهیم رفیعی. عزت قربانی. المیرا آزادیان. ملیحه زارعین. علی پیشدادیان. مریم رسولی. فاطمه قاضی زاده. نورا شاملی. محمود احمدی. سوده هادی نژاد. اصغر عالیشاه. نریمان نادری. زهرا منصوری. محسن نیرومند‌. مهتاب محسنی. سپیده درخشی. صبا معدنی. راحله یگانه امیری. آزیتا صادقی. عبدالله اسدی. سحر برنا. حیدر جعفری. فاطمه احسانی. کتایون صادقی. داود حسنی. امیرعلی رزاقی. فاطمه آقامیری و نسیبه خلیلی.

درآمد حاصل از فروش آثار به نفع کودکان ماهک می باشد.