آغازی دیگر

128788_598-400-600

بسم الله الرحمن الرحیم.
شکر خدا “همچو این می” همانگونه که خوشگوار و صاف آغاز شد، همانگونه نیز پایان یافت. و شاید بهتر است بگویم بهانه یی شد برای آغازی دیگر…

نمایشگاه تمام شد، اما خاطراتی که لحظه و لحظه برای ثبت عکس هایمان و برپا کردن نمایشگاه در ذهن شکل گرفت، ماندگار خواهد بود.

ساقیی با ساغری چون آفتاب
آمد و عشق اندر آن ساغر شراب

پس ندا داد او نه پنهان بر ملا
کالصلا ای باده خواران الصلا

همچو این می خوشگوار و صاف نیست
ترک این می گفتن از انصاف نیست

گزارش اختتامیه نمایشگاه گروهی ” همچو این می” را در پایگاه عکس چیلیک بخوانید.

و همه چیز جای خودش، عکس گروهی حال و هوایی دیگر دارد .

آغازی دیگر

مطابق با اعلام قبلی مبنی بر انتخاب سه نگاه برنر این مجموعه، بنابر رای و نظر همسفران و دیدارکنندگان نمایشگاه از بین عکاسان: لادن شجاع، ابراهیم باقرلو، سیدشهاب الدین واجدی، حدیثه شعبانی، رضا محمدی، سمیه هاشمی، سمانه سرابی داریانی، سیدحسن موسوی، یدالله عبدی، ملیحه فرهادی، سیدمحسن سجادی، مهدی طاهری، فرزانه بی آزاران، سیدمحمدرضا سجادی، مهدی سروری، فاطمه رحمانی، وحید اصفهانیان، نسیبه خلیلی، علی معصومی، امین رحمانی، محمدرضا خرازی، مهدی کاظمی خالدی، نیما خالدی کیا، مونا حسن، سیدصادق موسوی، منا عبدالله پور، وجیهه سادات حسینی، مریم خادم بهمنیار، ابوالفضل خاتمی راد، زهرا رحیم زاده و مجتبی محسنی، این عنوان به نسیبه خلیلی از آمل، سیدصادق موسوی از تهران و فرزانه بی آزاران از تهران اختصاص پیدا کرد که با لوح تقدیر از ایشان تقدیر به عمل آمد.