باشیم یا نباشیم ؟

مطلبی نوشتم که تو سایت حنانه گذاشته شد، فکر کردم اینجا هم بذارم خوبه .

عکاس خانم 1

عکاس خانم 3عکاس خانم 2

تکلیف ما چیه ؟

باشیم یا نباشیم ؟

هستید یا نیستید ؟

قضیه چیه ؟ بالاخره ما خانومها تو جامعه فعالیت کنیم یا نه ؟!

اصلا شما خانومها می خواهید تو جامعه فعالیت داشته باشید یا نه ؟

چیه ؟ قاطی کردم خب .

من خانوم از شمای خانوم می تونم عکس بگیرم یا نه ؟

بگیرم یا نه؟

می خواستم از همایش عکسی بگیرم . شاید چون فکر می کردم یه کوچولو می تونه عکس هام به درد بخوره.

سعی می کنم بیشتر از خانومها عکس بگیرم. یه خرده سختمه از آقایون عکس بگیرم. با اینکه عکاسم اما تلاش می کنم یه مقدار حدود رو حفظ کنم .

دوربین رو در دست گرفتم . جمعیت خانومها رو به روم بود . دستم رو دکمه ی شاتر بود که دیدم خانومه سریع چادرش رو گرفت جلوی صورتش. وا؟

این چه جورشه ؟

کلافه شدم . سعی کردم خودم رو به بی خیالی بزنم .

چند تا عکس گرفتم . خواستم دوباره یه عکس بگیرم . دیدم خانومه با لحنی تند می گه : ما که راضی نیستیم . وا؟

یه بار دیگه هم بهم تذکر دادند : خانوم چرا عکس می گیری ؟ که چی بشه ؟ از ما عکس می گیرید راضی نیستیم .

جهنم رو جلوی چشام دیدم . خیل عظیمی از خانومهای چادری که جلوی پل صراط وایستادند و نمی ذارند رد شم!

عجب !

قاطی کرده بودم . سوالهای متعدد به ذهنم اومد:

بر فرض اینکه من عکس رو جایی منتشر کنم ، آخه با دیدن یه خانوم چادری با حجاب کامل کسی دچار هوس می شه یا هویت اون خانوم زیر سوال می ره ؟

آیا کسی که اینقدر مقیده که دیده نشه لزومی داره پاشه سه روز وقتش رو تو یه همایش بگذرونه ؟ اون هم با حضور آقایون محترم؟

اگر یه آقا هم ازشون عکس می گرفت اینطوری باهاش برخورد می کردند ؟

بابا من یه دخترم مثل شما ، چادری ، محجبه و مقید به یه سری چیزها ، غول بی شاخ و دم که نیستم ، این برخورد با من درست بود؟

همین دیگه وقتی پول نداری یه لنز تله بخری و مجبور شی چند قدمی به سوژه ت نزدیک بشی همین می شه خب . خانوم خوب قبل از این که من از شما عکس بگیرم ازتون عکس گرفتند!

تکلیف چیه ؟ آیا اون خانومهایی که تو همایش اومده بودند نبایست می اومدند ؟

یا من نبایست عکس می گرفتم ؟

جواب سوالهام رو می دونم . اما می خوام شما بهش فکر کنید :

باشیم یا نباشیم ؟