تاثير زندگي اسلامي در پيشگيري از وقوع جرم

تاثير زندگي اسلامي در پيشگيري از وقوع جرم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تاثير زندگي اسلامي در پيشگيري از وقوع جرم دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثير زندگي اسلامي در پيشگيري از وقوع جرم کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثير زندگي اسلامي در پيشگيري از وقوع جرم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثير زندگي اسلامي در پيشگيري از وقوع جرم :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي سبک زندگي، نظم و امنيت

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

خداوند برای هدایت بشر فرستادگان خود را جهت رواج ادیان الهی و نشان دادن راه حق فرو فرستاده تا انسان راه سعدات را برگزیند، با آمدن دین اسلام به عنوان دین کامل و نبوی اصول اخلاقی و اجتماعی زندگی بسیار تحت الشعاع فرامین الهی قرار گرفت و در واقع زندگی متاثر از وی ژگی های اسلام گردیدکه در آن آرامش و سلامت روانی تضمین شده است، دین اسلم به عنوان دین خاتم که همه ساز و کارهای زندگی بشری را با خود بهمراه دارد، در بردارنده مفاهیم پیشگیری از گناه و جرم است مذهب که ریشه در فطرت انسان دارد با توجه به تمام شرایط محیطی و اجتماعی جرم ، رهنمودهایی ارائه داده است که اولاً جنبهپیشگیری دارد ثاتیاً اگر کسی به هر دلیل، از جرم جلوگیری نکرد باید به روش های درمانی دین پناه ببرد.مثلا در بعد پیشگیری چون خانواده نقش فوق العاده ای در شکل گیری شخصیت بزهکار و مجرم ایفا می کند. از این رو در مقاله فوق، بررسی تاثیراتی که اسلام بر زندگی انسان قرار داده و میزان آثر گذاری آن را در کاهش و پیشگیری جرم و گناه پرداخته ایم و نتیجه حاصله گسترش این دین الهی و پرداختن آن در تمام امور دنیوی به بهترین شکل می باشد. پ ژوهش فوق بر مبنای تحقیقات میدانی ؛ کتاب خانه ای ، و روش مطعالات تحلیلی می باشد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی تاثير زندگي اسلامي در پيشگيري از وقوع جرم آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل تاثير زندگي اسلامي در پيشگيري از وقوع جرم هدایت میشوید
تاثير زندگي اسلامي در پيشگيري از وقوع جرم

دانلود این فایل

بررسي تاثير فيلم درماني گروهي برکاهش شدت تجربه سوگ در فرزندان نوجوان جانباز متوفي شهرستان کرمان درسال 1931

بررسي تاثير فيلم درماني گروهي برکاهش شدت تجربه سوگ در فرزندان نوجوان جانباز متوفي شهرستان کرمان درسال 1931

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسي تاثير فيلم درماني گروهي برکاهش شدت تجربه سوگ در فرزندان نوجوان جانباز متوفي شهرستان کرمان درسال 1931 دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي تاثير فيلم درماني گروهي برکاهش شدت تجربه سوگ در فرزندان نوجوان جانباز متوفي شهرستان کرمان درسال 1931 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي تاثير فيلم درماني گروهي برکاهش شدت تجربه سوگ در فرزندان نوجوان جانباز متوفي شهرستان کرمان درسال 1931،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي تاثير فيلم درماني گروهي برکاهش شدت تجربه سوگ در فرزندان نوجوان جانباز متوفي شهرستان کرمان درسال 1931 :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي علوم و مهندسي

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر فیلم درمانی گروهی برکاهش شدت تجربه سوگ در فرزندان نوجوان جانبازمتوفی شهرستان کرمان درسال 1931 بود. پژوهش نیمه آزمایشی ودرقالب دوگروه کنترل وآزمایشاجراگردید.جامعه آماری پژوهش کلیه فرزندان نوجوان جانبازان متوفی شهر کرمان درسال 1931 بودند.روش نمونه گیری بصورت تمام شماری بوده است.نمونه آماری 22 نفرازفرزندان نوجوان جانباز متوفی در شهرستان کرمان کهطی سال 1931 پدر خودراازدست داده اند به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه تجربه سوگ GEQ و فیلم الینا بود.ابتداآزمون GEQ درموردکلیه آزمودنی ها انجام شد وسپس گروه آزمایش فیلم رابه مدت 39 دقیقه تماشاکردندوبرای گروه کنترل اقدامی انجام نشد. پس ازملاحظه فیلم باگروه آزمایش هشت جلسه گروه درمانی انجام شدودر پایان آزمون GEQ مجددابرای همه آزمودنیها اجراشد. نتایج نشان دادکه فیلم درمانی گروهی باعث کاهش احساس ترک و طرد شدگی، کاهش تلاش برای توضیح، کاهش خجالت و شرمندگی و کاهش سوگ شده است. امادرمورد بدنامی،احساس گناه، واکنشهای جسمانی وقضاوت تاثیری ندارد

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی بررسي تاثير فيلم درماني گروهي برکاهش شدت تجربه سوگ در فرزندان نوجوان جانباز متوفي شهرستان کرمان درسال 1931 آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسي تاثير فيلم درماني گروهي برکاهش شدت تجربه سوگ در فرزندان نوجوان جانباز متوفي شهرستان کرمان درسال 1931 و بررسی کامل هدایت میشوید

بررسي تاثير فيلم درماني گروهي برکاهش شدت تجربه سوگ در فرزندان نوجوان جانباز متوفي شهرستان کرمان درسال 1931

دانلود این فایل

مقاله بررسي شيوع همسر آزاري در بين زنان متاهل حدود سني 35-30 ساله شهرستان ابهر

مقاله بررسي شيوع همسر آزاري در بين زنان متاهل حدود سني 35-30 ساله شهرستان ابهر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي شيوع همسر آزاري در بين زنان متاهل حدود سني 35-30 ساله شهرستان ابهر دارای 71 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي شيوع همسر آزاري در بين زنان متاهل حدود سني 35-30 ساله شهرستان ابهر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي شيوع همسر آزاري در بين زنان متاهل حدود سني 35-30 ساله شهرستان ابهر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي شيوع همسر آزاري در بين زنان متاهل حدود سني 35-30 ساله شهرستان ابهر :

هدف از تحقیق حاضر بررسی شیوع همسر آزاری در بین زنان متاهل حدود سنی 35-30 ساله شهرستان ابهر است که فرضیه های عنوان شده عبارت است بین پایگاه اقتصادی خانواده و همسر آزاری شوهر رابطه وجود دارد2) بین نبود فرزند و همسر آزاری رابطه وجود دارد . 3) بین ویژگیهای شخصیتی شوهر و همسر آزاری رابطه وجود دارد که جامعه آماری عنوان شده در این تحقیق عبارت است زنان متاهل حدود سنی 35-30 ساله که در یک ماه گذشته در حدود 450 نفر به مراکز مشاوره و شورای حل اختلاف مراجعه کرده که 45 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و آزمون مربوط به همسر آزاری و علل شیوع آن دارای 30 سوال دورسه  مبحث مربوط به مسائل اقتصادی به مسائل فرزند و تربیت آنها و مسائل شخصیتی است که دارای دو گزینه بله و خیر است و جواب به سوالات بله به عنوان نمره خام به حساب آمده که جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری استفاده گردیده و نتایج بدست آمده حاکی از آن است که فرضیه ها تایید شده بین منابع اقتصادی و نبود فرزند و ویژگیهای شخصیتی و شیوع همسر آزاری رابطه وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر  است .

 

 

 

 

 

 

     

فصل اول

کلیات تحقیق

 

مقدمه

 وقتی روابط اشخاصی که دارای گذشته و آینده مشترک اند مورد مشاهده قرار می گیرد ، آشکار می شود که آنها در رفتار خود نسبت بهم از شیوه های سازمان یافته ای تبعیت می کنند اگر چیزی را بتوان به انسان و سایر حیوانات تعمیم داد ، این است که تمام« مخلوقات  مستعد یادگیری » مجبور به سازمان دهی اند .

 سازمان یافته بودن یعنی تبعیت از شیوه های الگو یافته و تکراری رفتار و قرار گرفتن در یک سلسله مراتب . موجوداتی که خود را سازمان می دهند در واقع پایگاه یا قدرت ، یا مراتبی تشکیل می دهند که در آن هر موجودی در سلسه مراتب جایی دارد ، بطوری که یکی فوق او و دیگری بدون او قرار میگیرد . گر چه گروهها بعلت نقش های گوناگون ، بیش از یک سلسه مراتب دارند ، مع هذا وجود مطلق سلسه مراتب اجتناب ناپذیر است ، زیرا سازمان ماهیتاً سلسه مراتبی است . ما ممکن است آرزوی جامعه ای داشته باشیم که در آن تمام مخلوقات ، پایگاه و تقدم و نابرابری وجود دارد . در بسیاری از جواع حتی طرز صحبت با مافوق و مادون یکسان نیست، شخصیت یک فرد از محیط روزمره خانوادگی و دل مشغولیهای برون سازمانی وی جداشدنی نیست . در هر نوع بررسی درباره تنیدگی فردی ، نمی توان مسایل خانوادگی ، مشکلات مالی ، تعارض بین باورهای شخصی و شیوه سازمان موسسه، تعارض بین خواسته های موسسه و خواسته های خانواده را نادیده گرفت . در حال حاضر ، هنوز هیچ تحقیق جامعی با در نظر گرفتن مجموعه تنشهایی که رویاروی فرد قرار  دارند ، انجام نشده است . پژوهشهایی که از دهه 1970 در کشورهای انگلیس زبان انجام گرفت به وجود رفتار مشابهی در اکثر همسران کارمندان طبقه متوسط اشاره می کرد و به باور این زمان در لزوم ایفای نقش « حامی » شوهر انشان تاکید می نمود . بررسیهای دیگری که درباره همسران مدیران موسسات انجام شده اند ، بر وجود یک « قرار داد پنهانی » بین زن و مرد ، که هرگز آشکارا بیان نمی شود تاکید کرده اند ؛ قرار ددادی که بر اساس آن ، زن پذیرفته است تا نقش « سنگ بنای خانوادگی » را به گونه ای ایفا کند که فرد بتواند آزادانه با همه الزامهای حرفه ای و سازمانی خود مقابله نماید . بدین ترتیب ، موسسات از چنین تقسیم وظایفی که زنان  می پذیرند یا تحمل می کنند ، سود می جوید .

 

بیان مساله

نه تنها فرد نسبت به استرس به صورت واحدی وحدت یافته عمل می کند بلکه واکنش وی به نحوی است که حداقل انرژی و ذخیره خود را به کار می اندازد . میلر در 1965 اظهار می دارد که موجودات زنده خواه از لحاظ تکامل در رده بالا باشند خواه پایین تمایل دارند که ابتدا دفاعهایی را به کار گیرند که برای آن کمترین بها را بپردازند اگر موثر واقع نشد منابع اضافی و گرانبهاتر وارد عمل می شوند . در سطح فیزیولوژی اگر بتدریج اسید به بدن یک سگ تزریق شود ابتدا تنفس به عنوان اولین مکانیزم دفاعی تشدید می گردد . اگر این تشدید تنفس موثرواقع نشد مکانیزمهای حفاظتی موثرتری مانند تغییرات زیستی – شیمیایی خون وارد عمل می گردد در سطح اجتماعی یک کشور در جنگ با کشور دیگر ابتدا نیروی کمی اعزام می دارد اگر موثر نبود بر نیروی خود می افزاید تا جایی که برای دفع دشمن ممکن است به بسیج عمومی مبادرت ورزد . البته در زندگی زناشویی هر زمان که مقدار زیادی انرژی غریزی در شخص متراکم شود و از انتشار آن جلوگیری به عمل آید تمدن به درد سر می افتد و شرایط بسیار انفجار آمیزی ایجاد می شود این بدان معناست که زوجین زیر ظاهر خود در حال غلیان هستند .

 

 

اهداف تحقیق

 هدف از تحقیق حاضر بررسی شیوع گستره همسر آزاری است و اینکه چه مواردی باعث شیوع همسر آزاری در زندگی زناشویی می شود و چه مواردی باعث می شود که تحمل زندگی زناشویی کم و کمتر می شود به طوری که باعث آزار و اذیت در بین زوجین و گاهی این اذیت ها به قدری بد و وخیم است که صدمات جدی را به اطرافین می رساند که هدف از تحقیق حاضر این است که این موارد شناخته و باعث کاهش آنها شویم .

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق

درجه رشد عاطفی و فکری فقط بستگی به سن ندارد چون افرادی پیدا می شوند که در سنین 25 سالگی از نظر رشد عاطفی ، فکری ، اجتماعی کاملاً رسیده و بالغ هستند و برعکس اشخاصی وجود دارند که در سنسن خیلی بالاتر هنوز به رشد عاطفی اجتماعی نرسیده اند . از آنجایی که رشد عاطفی فکری با رشد هوشی رابطه مستقیم دارد و لذا اختلاف زیاد بین هوش و معلومات زن و مرد ممکن است سبب بروز اختلافات زناشویی بشود . تحقیقات نشان می دهد که مردان بیشتر مایلند یا زنانی که کم هوشتر از خودشان و همچنین از نظر تحصیل مدارک کمتری دارند ازدواج کنند . اغلب زنانی که خیلی باهوش و تحصیلات بالاتری دارند مجرد می مانند .

 

 

 

 

 

فرضیه های تحقیق

بین پایگاه اقتصادی خانواده و همسر آزاری شوهر رابطه وجود دارد .

 بین نبود فرزند و همسر آزاری رابطه وجود دارد .

 بین ویژگیهای شخصیتی شوهر و همسر آزاری رابطه وجود دارد . 

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی مقاله بررسي شيوع همسر آزاري در بين زنان متاهل حدود سني 35-30 ساله شهرستان ابهر آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله بررسي شيوع همسر آزاري در بين زنان متاهل حدود سني 35-30 ساله شهرستان ابهر و بررسی کامل هدایت میشوید

مقاله بررسي شيوع همسر آزاري در بين زنان متاهل حدود سني 35-30 ساله شهرستان ابهر

دانلود این فایل

ضرورت و اهميت مديريت دانش و کاربرد آن به منظور افزايش مزيت رقابتي پايدار

ضرورت و اهميت مديريت دانش و کاربرد آن به منظور افزايش مزيت رقابتي پايدار

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ضرورت و اهميت مديريت دانش و کاربرد آن به منظور افزايش مزيت رقابتي پايدار دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ضرورت و اهميت مديريت دانش و کاربرد آن به منظور افزايش مزيت رقابتي پايدار کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ضرورت و اهميت مديريت دانش و کاربرد آن به منظور افزايش مزيت رقابتي پايدار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ضرورت و اهميت مديريت دانش و کاربرد آن به منظور افزايش مزيت رقابتي پايدار :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي پژوهش هاي علوم مديريت

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

امروزه داراییهای ذهنی و دانش افراد همپایه سایر داراییهای فیزیکی و مالی سازمان مهم هستند. سازمان هایی که به اهمیت دانش پی پردهاند سعی در مدیریت بهینه آن دارند تا در فرایندهای خود به نحوی اثربخش از این سرمایه کلیدی استفاده کنند. در سالهای اخیر مدیریت دانش به یک موضوع مهم و حیاتی مورد بحث در متون تجاری تبدیل شده است جوامع علمی و تجاری هر دو بر این عقیدهاند که سازمانها با قدرت دانش میتوانند برتریهای بلند مدت خود را در عرصههای رقابتی حفظ کنند. دانش و تخصص کارکنان نیز در صورتی میتواند منشا این مزیت گردد که بتواند به صورت جمعی در جهت اهداف سازمان به کار گرفتهشود. نقش مدیریت دانش در سازمان ایجاد شبکههای دانش برای کنار هم قرار گرفتن دانش و تخصص کارکنان و افزایش قابلیتها میباشد به نحوی که بتواند سازمان را در یک محیط رقابتی توسعه و پایدار نماید. در این مقاله ضمن ارائه تعاریفی از دانش ، مدیریت دانش به رابطه مدیریت دانش با کسب مزیت رقابتی وهمچنین به اهمیت وکاربرد مدیریت دانش پرداخته شده است.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی:ضرورت و اهميت مديريت دانش و کاربرد آن به منظور افزايش مزيت رقابتي پايدار
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به ضرورت و اهميت مديريت دانش و کاربرد آن به منظور افزايش مزيت رقابتي پايدار را در ادامه مطلب ببینید
ضرورت و اهميت مديريت دانش و کاربرد آن به منظور افزايش مزيت رقابتي پايدار

دانلود این فایل

مقاله منابع و شيوه هاي تامين امنيت در انديشه امام خميني (ره)

 مقاله منابع و شيوه هاي تامين امنيت در انديشه امام خميني (ره)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله منابع و شيوه هاي تامين امنيت در انديشه امام خميني (ره) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله منابع و شيوه هاي تامين امنيت در انديشه امام خميني (ره) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله منابع و شيوه هاي تامين امنيت در انديشه امام خميني (ره)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله منابع و شيوه هاي تامين امنيت در انديشه امام خميني (ره) :

مقاله منابع و شيوه هاي تامين امنيت در انديشه امام خميني (ره) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز 1389 در مطالعات راهبردی از صفحه 111 تا 130 منتشر شده است.
نام: منابع و شیوه های تامین امنیت در اندیشه امام خمینی (ره)
این مقاله دارای 20 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امام خمینی (ره)
مقاله منابع تامین امنیت
مقاله شیوه های تامین امنیت
مقاله وحدت کلمه
مقاله ایمان
مقاله مردم محوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ره پیك سیامك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ایده پردازی و سیاست گذاری در خصوص منبع و شیوه برقراری امنیت و تامین آن، از جمله عناصر هر نظریه امنیتی و یا راهبرد امنیت ملی است و راهبرد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.
مقاله حاضر در این چارچوب، به درک منابع و شیوه های تامین امنیت در اندیشه امام خمینی (ره) به عنوان رهبر انقلاب و جمهوری اسلامی ایران می پردازد و سعی در تبیین رویکرد ایشان در این حوزه دارد. بر این اساس، نویسنده معتقد است رویکرد بنیادین تامین امنیت در سپهر اندیشه امام (ره)، درونی و برخاسته از تاملات انسان شناسانه ایشان است و بر این اساس، الگوی تامین امنیت در نظریه ایشان، از درون به بیرون و از پایین به بالاست که ترجمان عینی و اجتماعی – ملی آن را می توان در عنوان «الگوی مردم محور» خلاصه نمود.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی مقاله منابع و شيوه هاي تامين امنيت در انديشه امام خميني (ره) روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

مقاله منابع و شيوه هاي تامين امنيت در انديشه امام خميني (ره)

دانلود این فایل

بهبود عملکرد حرارتي مواد تغيير فاز دهنده به کمک ميکروکپسوله سازي

بهبود عملکرد حرارتي مواد تغيير فاز دهنده به کمک ميکروکپسوله سازي

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بهبود عملکرد حرارتي مواد تغيير فاز دهنده به کمک ميکروکپسوله سازي دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بهبود عملکرد حرارتي مواد تغيير فاز دهنده به کمک ميکروکپسوله سازي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بهبود عملکرد حرارتي مواد تغيير فاز دهنده به کمک ميکروکپسوله سازي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بهبود عملکرد حرارتي مواد تغيير فاز دهنده به کمک ميکروکپسوله سازي :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در شيمي و مهندسي شيمي

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

افزایش نیاز جوامع بشری به انرژی، کمبود سوخت های فسیلی و مضرات این سوخت ها بر روی محیط زیستانگیزه ای برای توسعه منابع انرژی تجدید پذیر و ذخیره سازی انرژی فراهم کرده است. یکی از شیوه های ذخیره سازیانرژی، ذخیره سازی انرژی حرارتی می باشد. مواد تغییر فاز دهنده که مواد ذخیره کننده حرارت پنهان نیز نامیده می شود وتوانایی ذخیره و رهاسازی مقدار زیادی از انرژی حرارتی را با تغییر ناچیز دما دارند. در سال های اخیر که بحران انرژیجدیتر شده استفاده از این مواد برای ذخیره انرژی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. میکروکپسوله سازی یکی از روش-های موثر در بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی این مواد محسوب می شود. تحقیق حاضر به معرفی مواد تغییر فاز دهنده،ویژگی ها و کاربردهای آنها بطور خلاصه پرداخته است. علاوه بر این میکروکپسوله سازی به عنوان یکی از روشهای بهبودبرخی معایب مواد تغییر فازدهنده، شرح داده شده و روشهای شیمیایی در میان روش های مختلف بدلیل پایداری وساختار مناسب تر انتخاب شده است. مروری بر مطالعات آزمایشگاهی مختلف در این زمینه نشان می دهد بازده کپسوله-سازی میکروذرات وابسته به عوامل مختلفی مانند: غلظت ماده پوسته، پایداری پوسته در حلال، سرعت جداسازی حلال وقابلیت انحلال حلال آلی در آب دارد. همچنین خصوصیات میکروکپسوله ها از قبیل ظرفیت ذخیره انرژی حرارتی، اندازهذره و مورفولوژی وابسته به درصد وزنی ماده تغییر فازدهنده و ماده فعال سطحی است.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی عبارت بهبود عملکرد حرارتي مواد تغيير فاز دهنده به کمک ميکروکپسوله سازي وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
بهبود عملکرد حرارتي مواد تغيير فاز دهنده به کمک ميکروکپسوله سازي

دانلود این فایل

اثر صرفه هاي ناشي از مقياس توليد و درجه تمرکز بر شاخص رقابت پذيري در بين صنايع فولاد ايران

اثر صرفه هاي ناشي از مقياس توليد و درجه تمرکز بر شاخص رقابت پذيري در بين صنايع فولاد ايران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

اثر صرفه هاي ناشي از مقياس توليد و درجه تمرکز بر شاخص رقابت پذيري در بين صنايع فولاد ايران دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثر صرفه هاي ناشي از مقياس توليد و درجه تمرکز بر شاخص رقابت پذيري در بين صنايع فولاد ايران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اثر صرفه هاي ناشي از مقياس توليد و درجه تمرکز بر شاخص رقابت پذيري در بين صنايع فولاد ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اثر صرفه هاي ناشي از مقياس توليد و درجه تمرکز بر شاخص رقابت پذيري در بين صنايع فولاد ايران :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي دست آوردهاي نوين پژوهشي مديريت حسابداري اقتصاد

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

ماهیت و ویژگی هر بازار به وسیله سه عنصر ساختار، عملکرد و رفتار قابل تشخیص است. هریک از این عناصر شامل اجزایی است. صرفه های ناشی از مقیاس و تمرکز صنعتی از عناصر ساختاری بازار هستند. ساختار بازار معرف خصوصیاتسازمانی بازار بوده و به کمک این خصوصیات می توان رابطه اجزای بازار را مشخص نمود، که از این جمله می توان به رابطه بین فروشندگان )تولیدکنندگان( با یکدیگر، رابطه خریداران با یکدیگر و همچنین رابطه خریداران و فروشندگان دربازار و در نهایت رابطه بین فروشندگان فعال در بازار و فروشندگان بالقوه اشاره نمود. ساختار بازار در واقع آن دسته ازخصوصیات سازمانی بازار است که با شناسایی آنها می توان ماهیت قیمت گذاری و رقابت در بازار را مشخص نمود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل شرکتهای تولید فولاد در کشور میباشند. بنابراین در تحقیق حاضر کلیهشرکتهای تولید فولاد در کشور در یک بازه زمانی از سال 0831 تا 0831 ، جامعه آماری تحقیق می باشند. روش اقتصاد سنجی مورد استفاده در این تحقیق نیز روش داده های تابلویی می باشد. نتایج نشان می دهد که اثر متغیرهای درجه تنوع و صرفه جویی های ناشی از مقیاس تولید بر متغیر وابسته مزیت رقابتی شرکت مثبت و معنادار است. همچنین نتایج نشان می دهد که اثر متغیرهای ساختار بازار و وضعیت نیروی کار بر متغیر وابسته مزیت رقابتی شرکت منفی و معنادار است.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی عبارت اثر صرفه هاي ناشي از مقياس توليد و درجه تمرکز بر شاخص رقابت پذيري در بين صنايع فولاد ايران وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
اثر صرفه هاي ناشي از مقياس توليد و درجه تمرکز بر شاخص رقابت پذيري در بين صنايع فولاد ايران

دانلود این فایل

مقاله The influence of decorated multi walled carbon nanotubes with TiO2 nanoparticles on the thermal conductivity of water based nanofluids

 مقاله The influence of decorated multi walled carbon nanotubes with TiO2 nanoparticles on the thermal conductivity of water based nanofluids

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله The influence of decorated multi walled carbon nanotubes with TiO2 nanoparticles on the thermal conductivity of water based nanofluids دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله The influence of decorated multi walled carbon nanotubes with TiO2 nanoparticles on the thermal conductivity of water based nanofluids کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله The influence of decorated multi walled carbon nanotubes with TiO2 nanoparticles on the thermal conductivity of water based nanofluids،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله The influence of decorated multi walled carbon nanotubes with TiO2 nanoparticles on the thermal conductivity of water based nanofluids :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
Sedigheh Abbasi – Assistant Professor, Esfarayen University Of Technology
Seyed Mojtaba Zebarjad – Professor, Shiraz University
Seyed Hossein Noie Baghban – Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Abbas Youssefi – Assistant Professor, Par-e-Tavous Research Institute

چکیده:

In this paper, we report for the first time the thermal conductivity behavior of nanofluids containing MWCNTs which decorated with different amount of TiO2 nanoparticles. For this purpose we synthesis the TiO2 nanoparticles and decorated MWCNTs with different amount of TiO2 nanoparticles using hydrolysis method. The samples are characterized by transmission electron microscopy (TEM). TEM image confirmed that the ends of MWCNTs successfully opened. Meainwhile acid treatment leads to the cutting of MWCNTs to the short length and the outer surface of MWCNTs successfully decorated withTiO2 nanoparticles. Measurements of thermal conductivity behavior of nanofluids were carried out in the range of temperature varying from 25 to 70 °C. The mass fraction of the TiO2 nanoparticles, MWCNTs and decorated multi walled carbon nanotubes with TiO2 nanoparticles in water is 0.25, 0.5, 1 and 1.5 %wt..The results of thermal conductivity behavior of nanofluids revealed that the thermal conductivity and enhancement ratio of thermal conductivity of MWCNTs-TiO2 at different amount of TiO2 nanoparticles are higher than those of TiO2 and MWCNTs nanofluids. Temperature and weight fraction dependence study also show that the thermal conductivity of all nanofluids increases with temperature and weight fraction. However the influence of temperature is more significant than that of weight fraction.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل مقاله The influence of decorated multi walled carbon nanotubes with TiO2 nanoparticles on the thermal conductivity of water based nanofluids روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

مقاله The influence of decorated multi walled carbon nanotubes with TiO2 nanoparticles on the thermal conductivity of water based nanofluids

دانلود این فایل

سنجش و ارزشيابي عوامل موثر بر توانمند سازي نوآوري در شرکت ايران نارا (مطالعه موردي شرکت ايران نارا)

سنجش و ارزشيابي عوامل موثر بر توانمند سازي نوآوري در شرکت ايران نارا (مطالعه موردي شرکت ايران نارا)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

سنجش و ارزشيابي عوامل موثر بر توانمند سازي نوآوري در شرکت ايران نارا (مطالعه موردي شرکت ايران نارا) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سنجش و ارزشيابي عوامل موثر بر توانمند سازي نوآوري در شرکت ايران نارا (مطالعه موردي شرکت ايران نارا) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي سنجش و ارزشيابي عوامل موثر بر توانمند سازي نوآوري در شرکت ايران نارا (مطالعه موردي شرکت ايران نارا)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن سنجش و ارزشيابي عوامل موثر بر توانمند سازي نوآوري در شرکت ايران نارا (مطالعه موردي شرکت ايران نارا) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و مديريت

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

نوآوری به معنای خلق چیزهای جدید و سودمند یکی از مهم ترین مفاهیم در حوزه کارآفرینی و مدیریت استراتزیک است.که بقای شرکتها را درجهان متغییر امروز تضمین می کند. شومپیتر یکی از اقتصاددانان برجست مکتب اتریش و یکی از قدیمی ترین نظریه پردازان در حوزه کارآفرینی، اظهار می کند.که نوآوری، فرایند کار آفرینی و موتور توسعه اقتصادی است. ارزیابی توانمندی نوآوری امکان تحلیل شرایط و پتانسیل های هر بنگاه و مقایسه آن با وضعیت رقبا را جهت اتخاذ تصمیمات استراتژیک فراهم خواهد کرد. همچنین توانمندی نوآوری شرط لازم جهت تحقق نوآوری در یک بنگاه اقتصادی است. به عبارت دیگر بدون برخورداری از سطحی از توانمندی نوآوری، انجام نوآوری (اعم از نوآوری در محصول/خدمت و یا نوآوری در فرایند) امکانپذیر نخواهد بود.در این مقاله سعی داریم نسبت به ارزیابی توانمندی های نوآوری در شرکت اقدام نماییم و در هر یک از ابعاد توانمندی نوآوری، وضعیت شرکت را مشخص نموده و میزان شکاف موجود در هر یک از ابعاد توانمندی نوآوری را تعیین کنیم. به این منظور از مدل بوشهری و و همکاران که دارای 11 عامل و 40 شاخص میباشد استفاده شده است.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی سنجش و ارزشيابي عوامل موثر بر توانمند سازي نوآوري در شرکت ايران نارا (مطالعه موردي شرکت ايران نارا) وارد صفحه فروش فایل دانلودی سنجش و ارزشيابي عوامل موثر بر توانمند سازي نوآوري در شرکت ايران نارا (مطالعه موردي شرکت ايران نارا) شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

سنجش و ارزشيابي عوامل موثر بر توانمند سازي نوآوري در شرکت ايران نارا (مطالعه موردي شرکت ايران نارا)

دانلود این فایل

استفاده از علوم و فناوري هاي نوين جهت ساخت واکسن هاي آنفلوانزا طيور

استفاده از علوم و فناوري هاي نوين جهت ساخت واکسن هاي آنفلوانزا طيور

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

استفاده از علوم و فناوري هاي نوين جهت ساخت واکسن هاي آنفلوانزا طيور دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد استفاده از علوم و فناوري هاي نوين جهت ساخت واکسن هاي آنفلوانزا طيور کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي استفاده از علوم و فناوري هاي نوين جهت ساخت واکسن هاي آنفلوانزا طيور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن استفاده از علوم و فناوري هاي نوين جهت ساخت واکسن هاي آنفلوانزا طيور :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم و فناوري هاي نوين ايران

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

در حال حاضر صنعت طیور ایران یکی از درآمدزا ترین صنایع کشور به حساب می آید. با توجه به اهمیت این صنعت در سبد غذایی مردم، تلاش در جهت حفظ سلامت طیور و به دنبال آن افزایش کیفیت گوشت مصرفی از وظایف مهم دست اندرکاران صنعت طیور کشور به حساب می آید. بیماری های متعددی می توانند به طیور پرورشی آسیب وارد سازند. از جمله این بیماری ها، آنفلوانزای پرندگان است که اگر منطقه ای از کشور را دربر گیرد خسارات بسیار سنگینی را به سرمایه و صنعت طیور آن کشور وارد می کند و از طرف دیگر منشأ خطر برای انسانها نیز می گردد. ویروس آنفلوانزای طیور که در حال حاضر در اکثر مناطق ایران شیوع دارد، برای اولین بار در سال 1377 جدا و شناسایی گردید و به دلیل خسارات اقتصادی زیادی که به صنعت طیور ایران وارد آورده، روز به روز بر اهمیت آن افزوده گردیده است. جهت کنترل بیماری آنفلوانزا، تلاش های فوق العاده ای از سوی دولت، دامپزشکان و صاحبان صنعت طیور انجام گرفته است. واکسیناسیون یکی از راه های مهم پیشگیری از این بیماری می باشد که در کشورمان نیز به طور بسیار گسترده از واکسن کشته آنفلوانزا استفاده می گردد. هزینه این واکسیناسیون با توجه به گران بودن واکسن های مصرفی، سالیانه میلیاردها تومان تخمین زده می شود. متاسفانه علی رغم واکسیناسیون وسیعف باز هم بیماری آنفلوانزا به طور روزافزون در مزارع طیور کشور گزارش می گردد. بنابراین لزوم بازنگری دقیق در نحوه مصرف واکسن های آنفلوانزا و همچنین تلاش جهت ساخت واکسن های جدید از اهمیت شایان توجهی برخوردار می باشد. تحقیق در خصوص ساخت و استفاده از واکسن های جدید و نوترکیب آنفلوانزا در جهان یک پروژه جدید و رو به گسترش می باشد و تولید این واکسن ها تا به امروز در انحصار برخی از کشورهای اروپایی و پیشرفته قرار دارد. در مقاله حاضر به طور مبسوط نقش استفاده از علوم و فناوری های نوین در جهت ساخت و دستیابی به واکسن های جدید و نوترکیب آنفلوانزا مورد بحث قرار خواهد گرفت.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی عبارت استفاده از علوم و فناوري هاي نوين جهت ساخت واکسن هاي آنفلوانزا طيور وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
استفاده از علوم و فناوري هاي نوين جهت ساخت واکسن هاي آنفلوانزا طيور

دانلود این فایل