روشي جديد براي فشرده سازي و ارسال همزمان سيگنال هاي الکتريکي و مکانيکي قلب ECGوPCG

روشي جديد براي فشرده سازي و ارسال همزمان سيگنال هاي الکتريکي و مکانيکي قلب ECGوPCG

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

روشي جديد براي فشرده سازي و ارسال همزمان سيگنال هاي الکتريکي و مکانيکي قلب ECGوPCG دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد روشي جديد براي فشرده سازي و ارسال همزمان سيگنال هاي الکتريکي و مکانيکي قلب ECGوPCG کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي روشي جديد براي فشرده سازي و ارسال همزمان سيگنال هاي الکتريکي و مکانيکي قلب ECGوPCG،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن روشي جديد براي فشرده سازي و ارسال همزمان سيگنال هاي الکتريکي و مکانيکي قلب ECGوPCG :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

نظر به اهمیت کنترل علائم حیاتی بیماران قلبی ک ه از مهمترین آ نها سیگنا لهای الکتریکی و مکانیکی قلب ECG و PCG میباشند ، ضرورت مراقبت و نظارت دائم بر این سیگنال ها که یکی از اهداف مراقبت های پزشکی از دور برای بیماران قلبی است و بکارگیری تجهیزاتی که پیوسته همراه بیمار بوده و سیگنال های قلب را به طور مداوم ثبت و ذخیره سازی نموده و امکان ارسال آن ها را به مراکز درمانی مهیا سازد، مورد توجه بوده است. از طرفی با توجه به اینکه تشخیص برخی نارسائی های قلبی با مشاهده هر دو سیگنال قلب ECG و PCG میسر می باشد لذا ارسال همزمان این سیگنال ها می تواند در تشخیص دقیق تر بیماری به پزشک کمک بیشتری نماید. نظر به اینکه مقالاتی که تا کنون در این زمینه نوشته شده اند در خصوص فشرده سازی سیگنال الکتریکی قلب بوده و همچنین در تحقیقات بسیار محدودی ،فشرده سازی سیگنال مکانیکی یا صدای قلب نیز مورد بررسی قرار گرفته لکن در خصوص فشرده سازی همزمان هر دو سیگنال قلب به منظور ارسال یا ذخیره سازی همزمان آنها تحقیق جامعی صورت نگرفته است،در همین راستا این مقاله روشی نو را برای این منظور ارائه می نماید

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل روشي جديد براي فشرده سازي و ارسال همزمان سيگنال هاي الکتريکي و مکانيکي قلب ECGوPCG روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

روشي جديد براي فشرده سازي و ارسال همزمان سيگنال هاي الکتريکي و مکانيکي قلب ECGوPCG

دانلود این فایل

جايگاه قوانين آب در رويکرد سيستمي براي مديريت بحران آب در کشورThe water law in systemic approach for water crisis management

جايگاه قوانين آب در رويکرد سيستمي براي مديريت بحران آب در کشورThe water law in systemic approach for water crisis management

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

جايگاه قوانين آب در رويکرد سيستمي براي مديريت بحران آب در کشورThe water law in systemic approach for water crisis management دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد جايگاه قوانين آب در رويکرد سيستمي براي مديريت بحران آب در کشورThe water law in systemic approach for water crisis management کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي جايگاه قوانين آب در رويکرد سيستمي براي مديريت بحران آب در کشورThe water law in systemic approach for water crisis management،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن جايگاه قوانين آب در رويکرد سيستمي براي مديريت بحران آب در کشورThe water law in systemic approach for water crisis management :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سيزدهمين همايش سراسري آبياري و کاهش تبخير

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

نگرش سیستمی، کلیه پدیدههاى موجود در طبیعت و اجتماع را مرتبط و مؤثر بر هم می داند .حد و مرز هر پدیده در رابطه با پدیده های دیگر تعیین میشود یعنى هر عنصر و پدیدهاى به مثابه سیستم عناصر درونى خود و در عین حال عنصری از یک سیستم بزرگتر مىباشد . در این دیدگاه، بحران آب معلوص عوامل متعددی چون قروانین نامناسر،، سرازمانهرای اجرایری ناکرارا،نظارت ضعیف، راندمان پایین عوامل تولید، ساوتارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه و بهرهبرداران، شرایط اقلیمی، ویژگی-های تکنولوژیکی، پارامترهای جمعیتشناسی و … می باشد. از مولفههای بحران آب، وضعیت آزاردهنده آبهای زیرزمینی است. در» تروریسم آبهای زیرزمینی « این دیدگاه مفهوم (Hydrogeo Terrorism) قابل درک شده و مفهوم عینی پیدا میکند. از ارکان» تعیین تکلیف چاههرای آب فاقرد پروانره بهررهبررداری « مهم این فرآیند سیستمی، قانون آب است. متاسفانه در ساص 9831 قانونتصوی، شد که به منفیتر شدن بیلان آب و برهم زدن توازن زیستبوم سرعت وواهد بخشید.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی عبارت جايگاه قوانين آب در رويکرد سيستمي براي مديريت بحران آب در کشورThe water law in systemic approach for water crisis management وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
جايگاه قوانين آب در رويکرد سيستمي براي مديريت بحران آب در کشورThe water law in systemic approach for water crisis management

دانلود این فایل

تجلي توسعه پايداربابهره گيري ازنانوتکنولوژي و هوشمندسازي ساختمان هادرراستاي بهينه سازي و صرفه جويي مصرف انرژي درساختمان

تجلي توسعه پايداربابهره گيري ازنانوتکنولوژي و هوشمندسازي ساختمان هادرراستاي بهينه سازي و صرفه جويي مصرف انرژي درساختمان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تجلي توسعه پايداربابهره گيري ازنانوتکنولوژي و هوشمندسازي ساختمان هادرراستاي بهينه سازي و صرفه جويي مصرف انرژي درساختمان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تجلي توسعه پايداربابهره گيري ازنانوتکنولوژي و هوشمندسازي ساختمان هادرراستاي بهينه سازي و صرفه جويي مصرف انرژي درساختمان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تجلي توسعه پايداربابهره گيري ازنانوتکنولوژي و هوشمندسازي ساختمان هادرراستاي بهينه سازي و صرفه جويي مصرف انرژي درساختمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تجلي توسعه پايداربابهره گيري ازنانوتکنولوژي و هوشمندسازي ساختمان هادرراستاي بهينه سازي و صرفه جويي مصرف انرژي درساختمان :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش ملي معماري، مرمت، شهرسازي و محيط زيست پايدار

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

امروزه درتمام جهان به دلیل روبه اتمام بودن انرژیهای تجدید ناپذیر ومشکلات اساسی چون گرم شدن زمین الودگی آب وهوا مصرف بی رویه انرژی و هزینه های اقتصادی بالای آن بهره گیری ازتکنولوژی های معماری پایدار و به ویژه ساختمانهای سبز اهمیت زیادی پیدا کرده است باتوسعه بکارگیری فناوری اطلاعات درسطح جامعه و مزایای بسیاری حاصل ازآن ساختمان ها نیز به عنوان یکی ازمهمترین زیرساختهای زندگی بشر ازاین تحولات به منظور بهینهس ازی مصرف انرژی و همچنین ایجادمحیطی با امکانات راحتی بیشتر بهره مند شده اند یک ساختمان هوشمند با بهره گیری ازفناوری اطلاعات ویکپارچه نمودن سیستم های موجودازججمله سیستم های روشنایی تاسیسات وتهویه مطبوع نظارت مدیریت و ارتباط ازراه دور ایجادمیگردد انچه دراین مقاله موردتوجه قرارگرفته است طراحی ساختمانهایی که ویژگیهای صرفه جویی درانرژی و همچنین حفاظت منابع طبیعی به عنوان روشی کاربردی جهت استفاده مناسب ازمنابع انرژی درمعماری امروز است امروزه استفاده کنندگان ازساختمان چه درمنزل و چه درمحیطهای کاری نیاز به اسایش و راحتی بی قیدوشرط دارند این امر خود منجر به نیازی فزاینده به انرژی دربخش خانگی و صنعتی شده است برای اجرای استانداردهای و معیارهای دائمی صرفه جویی درانرژی تعیین و کنترل دقیق مصرف انرژی درساختمان امری حیاتی است

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی تجلي توسعه پايداربابهره گيري ازنانوتکنولوژي و هوشمندسازي ساختمان هادرراستاي بهينه سازي و صرفه جويي مصرف انرژي درساختمان آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل تجلي توسعه پايداربابهره گيري ازنانوتکنولوژي و هوشمندسازي ساختمان هادرراستاي بهينه سازي و صرفه جويي مصرف انرژي درساختمان و بررسی کامل هدایت میشوید

تجلي توسعه پايداربابهره گيري ازنانوتکنولوژي و هوشمندسازي ساختمان هادرراستاي بهينه سازي و صرفه جويي مصرف انرژي درساختمان

دانلود این فایل

بررسي تاثير تراکم بوته برعملکرد،اجزاي عملکرد وپروتئين دانه دو رقم نخودarietinumCicer در شرايط ديم استان کردستان

بررسي تاثير تراکم بوته برعملکرد،اجزاي عملکرد وپروتئين دانه دو رقم نخودarietinumCicer در شرايط ديم استان کردستان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسي تاثير تراکم بوته برعملکرد،اجزاي عملکرد وپروتئين دانه دو رقم نخودarietinumCicer در شرايط ديم استان کردستان دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي تاثير تراکم بوته برعملکرد،اجزاي عملکرد وپروتئين دانه دو رقم نخودarietinumCicer در شرايط ديم استان کردستان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي تاثير تراکم بوته برعملکرد،اجزاي عملکرد وپروتئين دانه دو رقم نخودarietinumCicer در شرايط ديم استان کردستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي تاثير تراکم بوته برعملکرد،اجزاي عملکرد وپروتئين دانه دو رقم نخودarietinumCicer در شرايط ديم استان کردستان :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره سراسري در مسير توسعه علوم کشاورزي و منابع طبيعي

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

به منظور بررسی تراکم بوته در واحد سطح برعملکرد اجزای عملکرد و پروتئین دانه نخود در شرایط دیم استان کردستان،آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با 4 تکرار درسال زراعی 93-92 درایستگاه کشاورزی سارال دیواندره اجرا گردید. تراکم شامل(25، 35و45) بوته درمتر مربع به عنوان عامل اصلی،وارقام شامل(پیروز و جم) به عنوان عامل فرعی بودند نتایج تجزیه آماری نشان داد که اثر تراکم بر ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، تعداد غلاف و تعداد دانه در بوته،وزن تک بوته، عملکرد دانه،عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت بسیار معنی داری شد. به صورتی که تراکم زیاد یعنی 45 بوته درمتر مربع کمترین عملکرد (777 کیلوگرم در هکتار) و تراکم 25 بوته درمتر مربع عملکرد (1269 کیلوگرم در هکتار)را داشت یعنی در کل در دو تراکم 35و 25 بوته درمتر مربع به ترتیب حدودا50 تا 60 درصد افزایش عملکرد واقع شده است در این آزمایش ارقام نیز اختلاف معنی داری در صفاتی همچون ارتفاع بوته،گلدهی، تعدادغلاف و تعداد دانه در بوته،وزن صددانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت از خود نشان دادند که رقم جو با (1203کیلوگرم در هکتار) عملکرد بیشتری را نسبت به رقم پیروز(937 کیلوگرم در هکتار)داشت. در این ازمایش هیچ کدام از اثرات متقابل معنی دار نشد و این نشان می دهد که این ارقام نخود به طور یکسانی نسبت به تراکم های به کار رفته در آزمایش واکنش نشان داده اند

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی بررسي تاثير تراکم بوته برعملکرد،اجزاي عملکرد وپروتئين دانه دو رقم نخودarietinumCicer در شرايط ديم استان کردستان وارد صفحه فروش فایل دانلودی بررسي تاثير تراکم بوته برعملکرد،اجزاي عملکرد وپروتئين دانه دو رقم نخودarietinumCicer در شرايط ديم استان کردستان شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

بررسي تاثير تراکم بوته برعملکرد،اجزاي عملکرد وپروتئين دانه دو رقم نخودarietinumCicer در شرايط ديم استان کردستان

دانلود این فایل

کارايي دروني مدارس راهنمايي بر اساس شاخص جريان دانش آموزي

کارايي دروني مدارس راهنمايي بر اساس شاخص جريان دانش آموزي

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کارايي دروني مدارس راهنمايي بر اساس شاخص جريان دانش آموزي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارايي دروني مدارس راهنمايي بر اساس شاخص جريان دانش آموزي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کارايي دروني مدارس راهنمايي بر اساس شاخص جريان دانش آموزي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کارايي دروني مدارس راهنمايي بر اساس شاخص جريان دانش آموزي :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي نقش مديريت انقلاب اسلامي در هندسه قدرت نظام جهاني (مديريت، سياست، اقتصاد، فرهنگ، امنيت، حسابداري)

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی کارایی درونی مدارس راهنمایی شهرستان شوش طی سال های 89-87 بر اساس شاخص جریان دانش آموزی و در مقایسه با هدف های پیش بینی برنامه چهارم توسعه استان خوزستان بود. جامعه آماریشامل کلیه دانش آموزان و مدارس مقطع راهنمایی شهرستان شوش بود که بر اساس روش نمونه گیری سرشماریانتخاب شدند. روش های آماری شامل روش های توصیفی- تحلیلی و فرمول های رایج در محاسبه شاخص جریان دانش آموزی بود. طبق یافته ها نرخ ارتقاء پایه های دوم و سوم بیشتر از پایه اول و در سال های دوم و سوم دوره بیشتر از سالاول بود. بر حسب افزایش پایه، نرخ ترک تحصیل دوره کاهش داشت. همچنین روند نرخ مردودی در طول دوره و در سه پایه کاهشی بوده است میانگین نرخ گذر دوره برای کل دانش آموزان 95/59 درصد بود. میانگین نرخ فارغ التحصیلی دوره برای کل دانش آموزان 90/76 درصد بود. نرخ های ارتقاء، مردودی، ترک تحصیل و در برخی موارد حتی مطلوب تر از هدف های پیش بینی برنامه چهارم توسعه استان خوزستان بود.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی کارايي دروني مدارس راهنمايي بر اساس شاخص جريان دانش آموزي آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل کارايي دروني مدارس راهنمايي بر اساس شاخص جريان دانش آموزي و بررسی کامل هدایت میشوید

کارايي دروني مدارس راهنمايي بر اساس شاخص جريان دانش آموزي

دانلود این فایل

بررسي نقش برنامه ريزي منابع سازماني بر بهبود فرآيند کسب و کار

بررسي نقش برنامه ريزي منابع سازماني بر بهبود فرآيند کسب و کار

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسي نقش برنامه ريزي منابع سازماني بر بهبود فرآيند کسب و کار دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي نقش برنامه ريزي منابع سازماني بر بهبود فرآيند کسب و کار کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي نقش برنامه ريزي منابع سازماني بر بهبود فرآيند کسب و کار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي نقش برنامه ريزي منابع سازماني بر بهبود فرآيند کسب و کار :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس بين المللي پاراديم هاي نوين مديريت هوشمندي تجاري و سازماني

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

امروزه سازمان ها در فضای رقابتی برای رسیدن به کیفیت و سرعت بالاتر در ارائه کالا و خدمات به سیستمی یکپارچه کننده منابع سازمان نیاز دارند. یکی از بهترین ابزارهای رسیدن به این هدف، سیستم برنامه ریزی منابعسازمانی است. ERP یک بسته نرم افزاری با کاربرد بسیار وسیع است که همه عملکردهای سازمان را در یک سیستم منفرد یکپارچه می کند. برای اجرای موفقیت آمیز پروژه ERP در سازمان، انتخاب یک سیستم مناسب با توجه به عوامل مؤثر و شاخص های متناسب ضرورت دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سیستم اطلاعات منابع سازمانی ) ERP ( بر بهبود فرآیند کسب و کار ) BPR ( انجام شدهاست. یافته های پژوهش نشان داد که یکی از مشکلات اساسی برای پیادهسازی ERP ، عدم هماهنگی و تناسب آن با فرآیندهای کسب و کار میباشد. انجام صحیح BPR با الهام گرفتن از برنامه ریزی استراتژیک و حمایت مدیریت ارشد منجر به پیاده سازی موفقیت آمیز ERP می شود چرا که اجرای ERP بدون باز طراحی فرآیندهای کسب و کار حتما وضع را بدتر میکند.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل بررسي نقش برنامه ريزي منابع سازماني بر بهبود فرآيند کسب و کار روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

بررسي نقش برنامه ريزي منابع سازماني بر بهبود فرآيند کسب و کار

دانلود این فایل

مقاله بررسي آزمايشگاهي تاثير نوع و ميزان کاني هاي رسي بر مقاومت فشاري

 مقاله بررسي آزمايشگاهي تاثير نوع و ميزان کاني هاي رسي بر مقاومت فشاري

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
نیلوفر
چکیده
حه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي آزمايشگاهي تاثير نوع و ميزان کاني هاي رسي بر مقاومت فشاري کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي آزمايشگاهي تاثير نوع و ميزان کاني هاي رسي بر مقاومت فشاري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي آزمايشگاهي تاثير نوع و ميزان کاني هاي رسي بر مقاومت فشاري :

مقاله بررسي آزمايشگاهي تاثير نوع و ميزان کاني هاي رسي بر مقاومت فشاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مهندسی معدن از صفحه 35 تا 42 منتشر شده است.
نام: بررسی آزمایشگاهی تاثیر نوع و میزان کانی های رسی بر مقاومت فشاری
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بتن پلاستیک
مقاله مقاومت فشاری
مقاله بنتونیت
مقاله کائولینیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرشمسی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاری آرش
جناب آقای / سرکار خانم: بینازاده نیلوفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خاک رس به علت داشتن خصوصیات تورم، نفوذپذیری کم و وفور آن در طبیعت همواره در ساخت سازه های هیدرولیکی سبک و سنگین مورد توجه بوده است. از رس ها در ساخت جزء آب بند سد ها که هسته سد خاکی، دیوارهای آب بند، پرده تزریق و کف پوش های رسی می باشد و همچنین ساخت سازه های هیدرولیکی سبک مانند پوشش کانال ها استفاده می شود. در این مقاله سعی شده است که اثر دو نوع کانی رس بر مقاومت فشاری بتن پلاستیک ساخته شده از آنها، مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که در صورت استفاده از معیار مقاومت فشاری نمونه ها برای ارزیابی حدود تاثیرگذاری نوع رس بر ویژگی های مکانیکی بتن پلاستیک، افزودن رس بنتونیتی پیامدهای مطلوب تری نسبت به رس کائولینیتی در بتن پلاستیک دارد. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق یک رابطه تجربی برای تخمین مقاومت فشاری بتن پلاستیک بر پایه دو پارامتر عیار رس (نسبت کانی رس به ماسه) و سن نمونه ارایه شده است.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل مقاله بررسي آزمايشگاهي تاثير نوع و ميزان کاني هاي رسي بر مقاومت فشاري روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

مقاله بررسي آزمايشگاهي تاثير نوع و ميزان کاني هاي رسي بر مقاومت فشاري

دانلود این فایل

ارائه معياري جهت اولويت بندي تخصيص منابع جهت پايگاه اورژانس يا پايگاه هلال احمر در حاشيه محورهاي مواصلاتي بر اساس مدل سازي با شبکه عصبي مصنوعي

ارائه معياري جهت اولويت بندي تخصيص منابع جهت پايگاه اورژانس يا پايگاه هلال احمر در حاشيه محورهاي مواصلاتي بر اساس مدل سازي با شبکه عصبي مصنوعي

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ارائه معياري جهت اولويت بندي تخصيص منابع جهت پايگاه اورژانس يا پايگاه هلال احمر در حاشيه محورهاي مواصلاتي بر اساس مدل سازي با شبکه عصبي مصنوعي دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارائه معياري جهت اولويت بندي تخصيص منابع جهت پايگاه اورژانس يا پايگاه هلال احمر در حاشيه محورهاي مواصلاتي بر اساس مدل سازي با شبکه عصبي مصنوعي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارائه معياري جهت اولويت بندي تخصيص منابع جهت پايگاه اورژانس يا پايگاه هلال احمر در حاشيه محورهاي مواصلاتي بر اساس مدل سازي با شبکه عصبي مصنوعي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارائه معياري جهت اولويت بندي تخصيص منابع جهت پايگاه اورژانس يا پايگاه هلال احمر در حاشيه محورهاي مواصلاتي بر اساس مدل سازي با شبکه عصبي مصنوعي :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي عمران و معماري با رويکردي بر توسعه پايدار

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

با توجه به لزوم تامین تسهیلات ایمنی مطابق با شرایط و امکانات و بودجه ، در این مقاله تلاش گردید یک معیار جهت تصمیم گیری برای اولویت بندی تجهیز پایگاه های اورژانس یا پایگاه های هلال احمر جهت افزایش شانس نجات مصدومات حوادث جاده ای ، معرفی و تبیین گردد. روش بکار رفته در این مقاله استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه بوده است. بر اساس یافته های این تحقیق در شرایط برابر ، اولویت تخصیص منابع با پایگاه های اورژانس خواهد بود.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی ارائه معياري جهت اولويت بندي تخصيص منابع جهت پايگاه اورژانس يا پايگاه هلال احمر در حاشيه محورهاي مواصلاتي بر اساس مدل سازي با شبکه عصبي مصنوعي آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل ارائه معياري جهت اولويت بندي تخصيص منابع جهت پايگاه اورژانس يا پايگاه هلال احمر در حاشيه محورهاي مواصلاتي بر اساس مدل سازي با شبکه عصبي مصنوعي هدایت میشوید
ارائه معياري جهت اولويت بندي تخصيص منابع جهت پايگاه اورژانس يا پايگاه هلال احمر در حاشيه محورهاي مواصلاتي بر اساس مدل سازي با شبکه عصبي مصنوعي

دانلود این فایل

ساخت و بررسي خواص مکانيکي نانوکامپوزيت زيست سازگار سيکلوالفينکوپليمر/پلي اتر اتر کتون چقرمه شده توسط ترموپلاستيک الاستومر

ساخت و بررسي خواص مکانيکي نانوکامپوزيت زيست سازگار سيکلوالفينکوپليمر/پلي اتر اتر کتون چقرمه شده توسط ترموپلاستيک الاستومر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ساخت و بررسي خواص مکانيکي نانوکامپوزيت زيست سازگار سيکلوالفينکوپليمر/پلي اتر اتر کتون چقرمه شده توسط ترموپلاستيک الاستومر دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ساخت و بررسي خواص مکانيکي نانوکامپوزيت زيست سازگار سيکلوالفينکوپليمر/پلي اتر اتر کتون چقرمه شده توسط ترموپلاستيک الاستومر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ساخت و بررسي خواص مکانيکي نانوکامپوزيت زيست سازگار سيکلوالفينکوپليمر/پلي اتر اتر کتون چقرمه شده توسط ترموپلاستيک الاستومر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ساخت و بررسي خواص مکانيکي نانوکامپوزيت زيست سازگار سيکلوالفينکوپليمر/پلي اتر اتر کتون چقرمه شده توسط ترموپلاستيک الاستومر :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس رويکرد هاي نوين در علوم مهندسي (نفت، گاز، پتروشيمي و صنايع وابسته)

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در این مطالعه، نانوکامپوزیت سیکلوالفین کوپلیمر COC پلی اتر اتر کتون PEEK ترموپلاستیک الاستومر TPV نانوذرات خاک رس Nano-Clay توسط اکسترودر دومارپیچ آماده شدند. بهمنظور بهبود چقرمگی و انعطافپذیری COC از ترموپلاستیک الاستومر TPV به منظور بهبود مجدد استحکام COC از پلی اتر اتر کتون peek استفاده شد. همچنین بهمنظور افزایش خواص مکانیکی و نیز دستیابی به یک مادهی فوق سفت و چقرمه از نانوذرات خاک رس برای تولید نانوکامپوزیت بر پایه ی COC/TPV/PEEK استفاده گردید. نتایج خواص مکانیکی ونشان دادند که بهبود خواص در مقادیر پایین 0/1 درصد از نانوذرات خاک رس رخ داده است. در انتها، آزمون زیستسازگاری، رشد و نمو کامل سلولها را در محیط کشت نشان دادند

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی عبارت ساخت و بررسي خواص مکانيکي نانوکامپوزيت زيست سازگار سيکلوالفينکوپليمر/پلي اتر اتر کتون چقرمه شده توسط ترموپلاستيک الاستومر وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
ساخت و بررسي خواص مکانيکي نانوکامپوزيت زيست سازگار سيکلوالفينکوپليمر/پلي اتر اتر کتون چقرمه شده توسط ترموپلاستيک الاستومر

دانلود این فایل

بررسي اثربخشي موسيقي بر کاهش اضطراب و افسردگي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان

بررسي اثربخشي موسيقي بر کاهش اضطراب و افسردگي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسي اثربخشي موسيقي بر کاهش اضطراب و افسردگي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي اثربخشي موسيقي بر کاهش اضطراب و افسردگي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي اثربخشي موسيقي بر کاهش اضطراب و افسردگي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي اثربخشي موسيقي بر کاهش اضطراب و افسردگي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي نخبگان مديريت

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

موسیقی درمانی دارای فواید فیزیولوژیک از جمله کاهش ترس و اضطراب است. پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي موسيقي بر کاهش اضطراب و افسردگي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان انجام شد. از بیندانشجویان 06 نفر به صورت تصادفی و در صورت تمایل در گروه های پیش آزمون و پس آزمون و گروه شاهد مورد آزمایش قرار گرفتند. برای گروه آزمایش، آزمون در 7 هفته و هر هفته یک جلسه موسیقی درمانی به مدت06 الی 06 دقیقه شدند. گردآوری داده ها با پرسشنامه های اضطراب و افسردگی بک با اجرای پیش و پس آزمون مورد استفاده قرار گرفت و برای تجزیه و تحلیل داده ها از spss15 انجام شد. نتایج به دست آمده نشانداد که موسیقی درمانی موجب کاهش افسردگی و اضطراب می شود. به عبارت دیگر گوش دادن به موسیقی بتهوون به طور معنی داری باعث کاهش اضطراب و افسردگی دانشجویان شد

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی:بررسي اثربخشي موسيقي بر کاهش اضطراب و افسردگي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به بررسي اثربخشي موسيقي بر کاهش اضطراب و افسردگي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان را در ادامه مطلب ببینید
بررسي اثربخشي موسيقي بر کاهش اضطراب و افسردگي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان

دانلود این فایل