بررسي انطباق با اصول مديريت کيفيت فراگيردر موزه هاي منتخب اصفهان

بررسي انطباق با اصول مديريت کيفيت فراگيردر موزه هاي منتخب اصفهان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسي انطباق با اصول مديريت کيفيت فراگيردر موزه هاي منتخب اصفهان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي انطباق با اصول مديريت کيفيت فراگيردر موزه هاي منتخب اصفهان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي انطباق با اصول مديريت کيفيت فراگيردر موزه هاي منتخب اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي انطباق با اصول مديريت کيفيت فراگيردر موزه هاي منتخب اصفهان :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت، فرهنگ و توسعه اقتصادي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

منظور تعریف پروژههای بهبود به ارزیابی شاخصهای مدیریت کیفیت فراگیر پرداختهاست. روش پژوهش پیمایشی- توصیفی است. جامعه پژوهش بازدیدکنندگان موزههای منتخب کلیسایوانک، کاخچهلستون و هنرهایمعاصر شهر تاریخی اصفهان می- باشد، با توجه به محدود بودن جامعه پژوهش از نمونهگیری استفاده نشدهاست. جمعآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه است. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی از روی مونه ها تنظیم، سپس با استفاده از آمار استنباطی و با توجه به سؤالات اصلی تحقیق، تحلیل شدهاست. روایی پرسشنامه پس از تنظیم سؤالات، با استفاده از نظرات اساتید و خبرگان سنجیده شدهاست و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0/8 تعیین شدهاست. آزمون فریدمن جهت رتبهبندی اصول مدیریت کیفیت فراگیر در هر موزه و آزمون کروسکال- والیس جهت رتبه بندی شاخص مدیریت کیفیت فراگیر بین موزه ها استفادهشدهاست. بر طبق نتایج آزمون کروسکال-والیس از نظر شاخص مدیریت کیفیت فراگیر موزه کلیسای وانک رتبه اول، موزه هنرهای معاصر رتبه دوم و موزه کاخ چهلستون رتبه سوم را به دست آورده است.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی بررسي انطباق با اصول مديريت کيفيت فراگيردر موزه هاي منتخب اصفهان روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

بررسي انطباق با اصول مديريت کيفيت فراگيردر موزه هاي منتخب اصفهان

دانلود این فایل