اثر سطوح آبياري و نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) در شرايط آب و هوايي مشهد

اثر سطوح آبياري و نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) در شرايط آب و هوايي مشهد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

اثر سطوح آبياري و نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) در شرايط آب و هوايي مشهد دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثر سطوح آبياري و نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) در شرايط آب و هوايي مشهد کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اثر سطوح آبياري و نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) در شرايط آب و هوايي مشهد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اثر سطوح آبياري و نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) در شرايط آب و هوايي مشهد :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي پژوهش هاي کاربردي در کشاورزي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

به منظور مطالعه اثر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (ژنوتیپ ILC482)، آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهددر سال زراعی 91-1390 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح نیتروژن 30، 75 و 150 کیلوگرم در هکتار به صورت کود اوره و آبیاری در سه سطح: آبیاری کامل، یکبار آبیاری در مرحله گلدهی و دو مرتبه آبیاری در مراحل گلدهی و غلاف دهی بود.صفات مورد مطالعه شامل عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت، وزن هزار دانه، تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه درغلاف بود. نتایج آزمایش نشان داد که سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن تأثیر معنی داری بر وزن هزار دانه، عملکرد دانه،عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت داشتند. اثر متقابل آبیاری و کود نیتروژن به جز شاخص برداشت در تمامی صفات موردمطالعه معنی دار بود. در این بررسی تیمار آبیاری کامل + 75 کیلوگرم نیتروژن در هکتار در مقایسه با سایر تیمارها باعث افزایشمعنی دار کلیه صفات (به جز عملکرد بیولوژیکی) شد. همچنین یکبار آبیاری در مرحله گلدهی به همراه 150 کیلوگرم نیتروژن درهکتار باعث کاهش معنی دار کلیه صفات مورد مطالعه شد. تیمار آبیاری کامل و 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بیشترین عملکردبیولوژیکی (8/9 تن در هکتار) را داشت، در حالی که عملکرد دانه آن 1854 کیلوگرم در هکتار بود. بنابراین حفظ رطوبت طی دوران بحرانی رشد نخود و کاربرد سطوح متعادل تغذیه ای به ویژه نیتروژن در سطوح 30 و 75 کیلوگرم در هکتار باعث افزایشعملکرد نخود خواهد شد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی اثر سطوح آبياري و نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) در شرايط آب و هوايي مشهد وارد صفحه فروش فایل دانلودی اثر سطوح آبياري و نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) در شرايط آب و هوايي مشهد شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

اثر سطوح آبياري و نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) در شرايط آب و هوايي مشهد

دانلود این فایل