بررسي رابطه سرمايه فکري و استراتژيهاي سازماني و کسب مزيت رقابتي مالي درشرکت هاي فعال درمناطق نفت خيز جنوب

بررسي رابطه سرمايه فکري و استراتژيهاي سازماني و کسب مزيت رقابتي مالي درشرکت هاي فعال درمناطق نفت خيز جنوب

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسي رابطه سرمايه فکري و استراتژيهاي سازماني و کسب مزيت رقابتي مالي درشرکت هاي فعال درمناطق نفت خيز جنوب دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي رابطه سرمايه فکري و استراتژيهاي سازماني و کسب مزيت رقابتي مالي درشرکت هاي فعال درمناطق نفت خيز جنوب کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي رابطه سرمايه فکري و استراتژيهاي سازماني و کسب مزيت رقابتي مالي درشرکت هاي فعال درمناطق نفت خيز جنوب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي رابطه سرمايه فکري و استراتژيهاي سازماني و کسب مزيت رقابتي مالي درشرکت هاي فعال درمناطق نفت خيز جنوب :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه سرمایه فکری و استراتژی های سازمانی و کسب مزیت رقابتی مالی در شرکت های فعال در مناطق نفت خیز جنوب انجام گردید. روش تحقیق در این تحقیق توصیفی همبستگی بوده جامعه اماری شامل کلیه اعضای هیات مدیره و حسابداران شرکت های فعال در مناطق نفت خیز جنوب بوده و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کو کران و در سطح 95 درصد اطمینان تعداد 112 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش در این تحقیق پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری بونتیس (1998)، استراتژی مایلز و اسنو (1978) و کسب مزیتی رقابتی سازمان مقیمی(1390) بوده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SpSS و با استفاده از آزمون های پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در سطح a=%5 و با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین هر یک از متغیر های سرمایه فکری ( انسانی، ساختاری، مشتری) و استراتژی های سازمانی (تدافعی، واکنشی، تحلیلگر، آینده نگر) و کسب مزیت رقابتی مالی در شرکت های فعال در مناطق نفت خیز جنوب رابطه وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که بین مولفه های سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و استراتژی اینده نگر با کسب مزیت رقابتی مالی در شرکت های فعال در مناطق نفت خیز جنوب رابطه چند گانه وجود دارد

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی:بررسي رابطه سرمايه فکري و استراتژيهاي سازماني و کسب مزيت رقابتي مالي درشرکت هاي فعال درمناطق نفت خيز جنوب
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به بررسي رابطه سرمايه فکري و استراتژيهاي سازماني و کسب مزيت رقابتي مالي درشرکت هاي فعال درمناطق نفت خيز جنوب را در ادامه مطلب ببینید
بررسي رابطه سرمايه فکري و استراتژيهاي سازماني و کسب مزيت رقابتي مالي درشرکت هاي فعال درمناطق نفت خيز جنوب

دانلود این فایل