السلام علیک یا شمس الشموس

AX---

AX---

سلام

خوشنویسی مربوط به امام هشتم ، در نرم افزار کلک انجام داده ام که لینک فرمت ایی پی اس آن در ذیل قرار دارد . التماس دعا

ALI-EDIT-1